Ja, dit kan. In sommige gevallen wil het voorkomen dat een familielid of (ex)partner de ruimte met inboedel overneemt. Het huidige contract dient dan te worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn, om hierna een nieuwe overeenkomst aan te gaan met de nieuwe huurder. Ook de verzekering en overige opties dienen te worden overgenomen.