Er kan altijd iets voorvallen, waardoor uw plannen moeten wijzigen. Wij werken graag mee indien annuleren voor u noodzakelijk is. Echter hebben wij wel kosten moeten maken in het voorbereidingstraject. Dit kunnen actieve kosten zijn zoals voorbereidende werkzaamheden. Echter zijn er ook passieve kosten, omdat een ruimte die wordt vrijgehouden, niet aan een andere partij kan worden verhuurd.

Om deze reden dient bij annulering altijd de eerste huurtermijn alsnog te worden voldaan, alsmede de inschrijfkosten. Deze inschrijfkosten hoeft u de eventuele volgende keer niet meer te voldoen.