Er kan natuurlijk altijd iets gebeuren waardoor u uw plannen moet wijzigen. Wanneer annuleren noodzakelijk is, denken wij graag met u mee. Echter, wij hebben wel kosten moeten maken tijdens het voorbereidingstraject. Dit kunnen actieve kosten zijn zoals voorbereidende werkzaamheden. Er bestaan echter ook passieve kosten, zoals een ruimte die voor u is vrijgehouden en om die reden niet aan een andere partij kan worden verhuurd.

Om deze reden dient bij annulering altijd de eerste huurtermijn alsnog te worden voldaan, alsmede de inschrijfkosten. Deze inschrijfkosten hoeft u de eventuele volgende keer niet meer te voldoen. aangezien u dan reeds bent ingevoerd in ons systeem.