Omdat het om een formele huurovereenkomst gaat, moet deze ook schriftelijk opgezegd worden. Vul daarom het hiervoor bestemde opzegformulier in.

De huurovereenkomst moet uiterlijk 14 dagen voor de start van de nieuwe 4-wekelijkse afschrijvingstermijn worden opgezegd. Uitgebreidere informatie hierover vind je ook in deze vragenlijst.