Kan een overeenkomst worden geannuleerd?

Er kan altijd iets voorvallen, waardoor uw plannen moeten wijzigen. Wij werken graag mee indien annuleren voor u noodzakelijk is. Echter hebben wij wel kosten moeten maken in het voorbereidingstraject. Dit kunnen actieve kosten zijn zoals voorbereidende werkzaamheden....

Kan iemand mijn huurcontract overnemen?

Ja, dit kan. In sommige gevallen wil het voorkomen dat een familielid of (ex)partner de ruimte met inboedel overneemt. Het huidige contract dient dan te worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn, om hierna een nieuwe overeenkomst aan te gaan met de nieuwe...

Waarom is er een opzegtermijn?

Wij hebben een opzegtermijn van 14 dagen om een aantal redenen. Allereerst zijn wij gebonden aan SEPA-wetgeving, die vereist dat wij een afschrijving al ruim van tevoren moeten aanbieden aan uw bank. Daarnaast hebben wij even tijd nodig om uw huuropject opnieuw aan te...

Hoe moet ik de huurovereenkomst opzeggen?

Omdat het een formele huurovereenkomst betreft, dient u de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Dit kan het eenvoudigst door een email te sturen naar [email protected] of vul het onderstaande contactformulier in. De huurovereenkomst dient 14 dagen voor...

Wat is de opzegtermijn?

Omdat we een formele huurovereenkomst met elkaar aangaan, hebben wij ook een opzegtermijn. De overeenkomst schept immers voor u en voor ons verplichtingen. De opzegtermijn is 14 dagen voor het einde van de 4 wekelijkse termijn. De termijnen zijn: 2019 Periode Van...

Kan ik bij Salland Storage ook verhuisdozen kopen?

Ja, wij verkopen stevige verhuisdozen. Dit zijn feitelijk zelfs opslagdozen met een versterkte wand. Verhuisdozen van de bekende bouwmarkten willen na een paar maanden opslag nog wel eens inzakken, met als gevolg een instabiele inboedel en beschadigde spullen....